مترجم

هتل حافظ دارای کادر مسلط به زبان انگلیسی، و همچنین مترجمان همزمان در صورت نیاز و تقاضای میهمانان عزیز می باشد که با تسلط به زبانهای مختلف علی الخصوص انگلیسی و فرانسوی آماده خدمت به میهمانان گرامی حتی در برنامه های خارج از هتل حافظ و سفرهای ایرانگردی می باشند.