اتاق 1 تخت با حمام و دستشویی 171,130 تومان - برای مسافر ایرانی

اتاق 2 تخت با حمام و دستشویی 253,970 تومان - برای مسافر ایرانی

  • اتاق 2 تخت بدون حمام  163,500 تومان - برای مسافر ایرانی

    اتاق 3 تخت با حمام و دستشویی 325,256 تومان - برای مسافر ایرانی
  •  
  • لازم به ذکر است که هزینه هر نفر اضافه 65,400 تومان میباشد.
  •  
  • سوییت کوچک با حمام و دستشویی 294,300 تومان - برای مسافر ایرانی
  • سوییت بزرگ با حمام و دستشویی 392,400 تومان - برای مسافر ایرانی