اتاق 1 تخت با حمام و دستشویی 142,790 تومان - برای مسافر ایرانی

اتاق 2 تخت با حمام و دستشویی 211,460 تومان - برای مسافر ایرانی

  • اتاق 2 تخت بدون حمام  136,250 تومان - برای مسافر ایرانی

    اتاق 3 تخت با حمام و دستشویی 265,960 تومان - برای مسافر ایرانی
  •  
  • لازم به ذکر است که هزینه هر نفر اضافه 54,500 تومان میباشد.
  •  
  • سوییت کوچک با حمام و دستشویی 245,250 تومان - برای مسافر ایرانی
  • سوییت بزرگ با حمام و دستشویی 327,000 تومان - برای مسافر ایرانی